Vietlott

Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Chức vụ nghề nghiệp

Chức vụ nghề nghiệp - Chức vụ trong một công ty

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Chairman and Managing Director
Nghĩa Anh, người đứng đầu quản lý hoạt động của công ty
Giám đốc điều hành
Chief Executive Officer (CEO)
Nghĩa Mỹ, người đứng đầu quản lý hoạt động của công ty
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Marketing Director
Người quản lý hoạt động marketing
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Sales Manager
Người quản lý hoạt động sales
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Client Services Manager
Người quản lý hoạt động dịch vụ khách hàng
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Personnel Director
Nghĩa Mỹ, người quản lý hoạt động nhân sự
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Human Resources Manager
Nghĩa Anh, người quản lý hoạt động nhân sự
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Office Manager
Người quản lý hoạt động của một văn phòng nào đó
Thư ký trưởng
Company Secretary
Nhân viên phụ trách quản lý công việc thư ký
Kế toán trưởng
Chief Accountant
Nhân viên phụ trách quản lý các hoạt động tài chính kế toán
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Technical Director
Nhân viên phụ trách quản lý các hoạt động máy tính và thông tin
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Research and Development Manager
Nhân viên quản lý hoạt động phát triển sản phẩm mới
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Production Director
Nhân viên quản lý hoạt động sản xuất sản phẩm
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Factory Manager
Nhân viên chịu trách nhiệm điều hành nhà máy/xưởng sản xuất
i i