Vietlott

Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Ngân hàng

Ngân hàng - Tổng quát

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Tổng quát
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
What are the fees if I use external ATMs?
Hỏi phí rút tiền ở cây ATM của ngân hàng khác là bao nhiêu

Ngân hàng - Mở tài khoản ngân hàng

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
I would like to open a bank account.
Nói rằng bạn muốn mở tài khoản ngân hàng
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
I would like to close my bank account.
Nói rằng bạn muốn hủy tài khoản ngân hàng của mình
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Can I open a bank account online?
Hỏi rằng bạn có thể mở tài khoản ngân hàng online được không
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Will I get a debit card or a credit card?
Hỏi rằng loại thẻ gì tương ứng với tài khoản ngân hàng của bạn
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Can I use banking on my cell?
Hỏi xem bạn có thể thực hiện các thủ tục ngân hàng qua điện thoại được không
Bạn có những loại thẻ nào?
What types of bank accounts do you have?
Hỏi rằng có những loại tài khoản ngân hàng nào
tài khoản hiện tại
current account
Loại thẻ ngân hàng
tài khoản tiết kiệm
savings account
Loại thẻ ngân hàng
tài khoản cá nhân
personal account
Loại tài khoản ngân hàng
tài khoản chung
joint account
Loại tài khoản ngân hàng
tài khoản con
children's account
Loại tài khoản ngân hàng
tài khoản ngoại tệ
foreign currency account
Loại tài khoản ngân hàng
tài khoản kinh doanh
business account
Loại tài khoản ngân hàng
tài khoản sinh viên
student account
Loại tài khoản ngân hàng
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Are there any monthly fees?
Hỏi xem bạn có phải trả phí hàng tháng cho tài khoản của mình hay không
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
What are the commissions for international transfers?
Hỏi về phí chuyển tiền quốc tế
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Hỏi xem có bảo hiểm khi thẻ của bạn bị mất cắp hay không
Tôi có sổ tài khoản không?
Do I get a checkbook?
Hỏi rằng bạn có nhận được sổ tài khoản không
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
What is the savings interest rate?
Hỏi thông tin về lãi suất tiết kiệm
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
In what ways can you protect me from frauds?
Hỏi những biện pháp ngân hàng sẽ sử dụng trong trường hợp bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo
Tôi mất thẻ tín dụng
I lost my credit card.
Nói rằng bạn bị mất thẻ tín dụng
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
My credit card was stolen.
Nói rằng thẻ ngân hàng của bạn bị mất cắp
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Can you block my account?
Hỏi xem ngân hàng có thể khóa tài khaorn ngân hàng của bạn được không
Tôi cần một thẻ mới thay thế
I need a replacement card.
Nói rằng bạn cần một thẻ mới thay thế vì bạn không có thẻ nữa

Ngân hàng - Trợ giúp tài chính

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
I would like to have some information about loans.
Hỏi thông tin về các khoản vay
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
What can you tell me about the interest rate?
Hỏi thông tin về mức lãi suất
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
I would like to have some information about mortgages.
Hỏi thông tin về thế chấp
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
I would like to speak with a mortgage advisor.
Yêu cầu nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Tôi mua nhà lần đầu tiên
I am buying my first home.
Nói rằng bạn muốn mua nhà lần đầu tiên
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
I am buying a second property.
Nói rằng bạn mua bất động sản lần thứ hai
Tôi muốn thế chấp
I would like to remortgage.
Nói rằng bạn muốn thế chấp
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
I would like to review my existing mortgage.
Nói rằng bạn muốn làm mới thế chấp của mình
Tôi mua tài sản để cho
I am buying a property to let.
Nói rằng bạn muốn mua một tài sản để cho
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
My gross annual income is ______.
Nói thu nhập hằng năm trước thuế của bạn là bao nhiêu

Ngân hàng - Bảo hiểm

Tôi muốn mua bảo hiểm
I would like to purchase insurance.
Nói rằng bạn có hứng thú mua bảo hiểm
Bảo hiểm hộ gia đình
home/household insurance
Loại bảo hiểm
bảo hiểm du lịch
travel insurance
Loại bảo hiểm
bảo hiểm nhân thọ
life insurance
Loại bảo hiểm
bảo hiểm sức khỏe
health insurance
Loại bảo hiểm
bảo hiểm ô tô
car insurance
Loại bảo hiểm
bảo hiểm thú nuôi
pet insurance
Loại bảo hiểm
bảo hiểm trộm cắp
theft insurance
Loại bảo hiểm
bảo hiểm thế chấp
mortgage protection
Loại bảo hiểm
bảo hiểm tài sản sinh viên
student possessions
Loại bảo hiểm
bảo hiểm nhóm
group insurance
Loại bảo hiểm
bảo hiểm tài sản
property insurance
Loại bảo hiểm
bảo hiểm lũ lụt
flood insurance
Loại bảo hiểm
bảo hiểm hỏa hoạn
fire insurance
Loại bảo hiểm
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
For how many months will I be covered?
Hỏi bảo hiểm của bạn bao gồm bao nhiêu tháng
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
What is the price for the insurance?
Hỏi giá của bảo hiểm
i i