Vietlott

Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Tìm việc và Ứng tuyển | Thư xin việc

Thư xin việc | Résumé/CV | Thư giới thiệu

Thư xin việc - Đầu thư

Thưa ông,
Dear Sir,
Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận
Thưa bà,
Dear Madam,
Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên người nhận
Thưa ông/bà,
Dear Sir / Madam,
Trang trọng. Người viết không biết tên và giới tính của người nhận
Thưa các ông bà,
Dear Sirs,
Trang trọng. Dùng trong trường hợp có nhiều người nhận mà người viết không rõ tên hoặc cả một văn phòng, bộ phận.
Thưa ông/bà,
To whom it may concern,
Trang trọng. Người viết không biết tên tuổi và giới tính người nhận.
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Dear Mr. Smith,
Trang trọng. Người nhận là nam. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Mrs. Smith,
Trang trọng. Người nhận là nữ, đã lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Miss Smith,
Trang trọng. Người nhận là nữ, chưa lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Ms. Smith,
Trang trọng. Người nhận là nữ. Người viết biết rõ họ tên người nhận nhưng không biết tình trạng hôn nhân
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Dear John Smith,
Ít trang trọng hơn. Người viết và người nhận thư đã từng liên hệ công tác trước đó
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Công thức mở đầu thư chuẩn khi ứng tuyển vào vị trí được quảng cáo trên báo chí hay một kênh nào đó
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Công thức mở đầu thư chuẩn khi ứng tuyển vào vị trí được quảng cáo trên báo chí hay một kênh nào đó
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
I refer to your advertisement in…dated… .
Công thức mở đầu thư chuẩn khi ứng tuyển vào vị trí được quảng cáo trên báo chí hay một kênh nào đó
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Lời mở đầu thư khi ứng tuyển vào vị trí được quảng cáo trên tạp chí hoặc tập san nào đó
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Công thức chuẩn mực để mở đầu thư xin việc
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
I would like to apply for the position of…
Công thức chuẩn mực để mở đầu thư xin việc
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Câu mở đầu giới thiệu công việc hiện tại của người ứng tuyển

Thư xin việc - Thuyết phục nhà tuyển dụng

Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
I am particularly interested in this job, as…
Giải thích lý do người viết quan tâm tới công việc họ ứng tuyển
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
I would like to work for you, in order to…
Giải thích lý do người viết quan tâm tới công việc họ ứng tuyển
Các thế mạnh của tôi là...
My strengths are…
Trình bày các điểm mạnh của ứng viên
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Trình bày các điểm yếu và thể hiện người viết rất quyết tâm khắc phục các điểm yếu này
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
I would be well suited to the position because…
Giải thích tại sao người viết lại là ứng viên phù hợp với công việc
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Trình bày rằng người viết chưa có kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực nào đó nhưng đã tích lũy được nhiều kĩ năng từ các kinh nghiệm khác
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Trình bày về các kĩ năng khiến người viết là ứng viên lí tưởng cho công việc
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Nêu rõ các kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó và khả năng tiếp thu kiến thức, kĩ năng mới
Chuyên ngành của tôi là...
My area of expertise is…
Giải thích các thế mạnh và kinh nghiệm chính của người viết
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Whilst working at… I became highly competent in…
Nêu rõ các kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó và khả năng tiếp thu kiến thức, kĩ năng mới
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Trình bày rằng từ các kinh nghiệm trong quá khứ, người viết có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ do công việc mới đặt ra
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Even under pressure I can maintain high standards.
Thể hiện rằng người viết có thể làm việc trong môi trường khắt khe
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Thể hiện người viết có mối quan tâm cá nhân đến công việc
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Thể hiện người viết có mối quan tâm cá nhân đến công việc
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Tạo sự chú ý vào hồ sơ xin việc và thể hiện ứng viên phù hợp với công việc mà họ ứng tuyển
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Thể hiện các kĩ năng mà ứng viên học được từ công việc hiện tại
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Trình bày các kĩ năng khác mà người viết tích lũy được từ công việc hiện tại. Các kĩ năng này có thể không liên quan trực tiếp tới công việc.

Thư xin việc - Trình bày các kĩ năng

Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
My native language is…, but I can also speak…
Thể hiện kĩ năng ngôn ngữ và trình độ của mỗi thứ tiếng
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
I have an excellent command of…
Thể hiện kĩ năng ngoại ngữ trình độ cao
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
I have a working knowledge of…
Thể hiện kĩ năng ngoại ngữ trình độ trung bình khá
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
I have …years experience of working…
Trình bày kinh nghiệm ở một lĩnh vực nào đó
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
I am an experienced user of…
Thể hiện khả năng sử dụng các phần mềm máy tính
Tôi có khả năng... và...
I believe I possess the right combination of...and… .
Thể hiện tổng hợp các kĩ năng nhất định
Kĩ năng giao tiếp tốt
Excellent communication skills
Thể hiện khả năng trao đổi thông tin, chia sẻ và giải thích các vấn đề với đồng nghiệp
Khả năng suy diễn, lý luận
Deductive reasoning
Khả năng nắm bắt và truyền đạt thông tin nhanh và hiệu quả
Khả năng suy nghĩ logic
Logical thinking
Khả năng phát triển ý chính xác và hoàn chỉnh
Kĩ năng phân tích
Analytical skills
Khả năng đánh giá sự vật, hiện tượng một cách chi tiết
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Good interpersonal skills
Khả năng quản lý và giao tiếp với đồng nghiệp hiệu quả
Kĩ năng thương lượng
Negotiation skills
Khả năng thiết lập thành công các thỏa thuận kinh doanh với đối tác
Kĩ năng thuyết trình
Presentation skills
Khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả trước một nhóm người

Thư xin việc - Kết thư

Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Lặp lại và nhấn mạnh nguyện vọng được làm việc tại công ty
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Lặp lại và nhấn mạnh nguyện vọng được làm việc tại công ty
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Gợi ý khả năng sắp xếp một cuộc phỏng vấn
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
Please find my résumé / CV attached.
Công thức chuẩn để dẫn người đọc thư tới hồ sơ xin việc (CV/résumé) đính kèm.
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
I can supply references from…if required.
Công thức chuẩn để thể hiện ứng viên sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
References can be requested from…
Thể hiện người viết sẵn lòng cung cấp thông tin liên lạc của nguồn giới thiệu để nhà tuyển dụng có thể liên lạc
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
I am available for interview on…
Gợi ý thời gian phù hợp để tiến hành phỏng vấn
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Đưa ra cách liên lạc thuận tiện nhất và cảm ơn nhà tuyển dụng đã xem xét hồ sơ ứng tuyển của người viết
Kính thư,
Yours faithfully,
Trang trọng. Người viết không biết tên người nhận
Trân trọng,
Yours sincerely,
Trang trọng, sử dụng phổ biến. Người viết không biết tên người nhận
Kính thư,
Respectfully yours,
Trang trọng, ít dùng. Người viết biết tên người nhận
Thân ái,
Kind/Best regards,
Không trang trọng. Sử dụng giữa đối tác công việc thân thiết
i i