Vietlott

Chia động từ Tiếng Thụy Điển

Chia động từ tiếng Thụy Điển đúng cách không khó, nhất là với sự trợ giúp của chuyên mục chia động từ của bab.la. Hãy tận dụng công cụ tra cứu chính xác và nhanh chóng này để việc học ngoại ngữ của bạn dễ dàng hơn. Ngoài tiếng Thụy Điển, chúng tôi còn có chuyên mục chia động từ của các ngôn ngữ khác. Chỉ cần quay lại trang đầu của chuyên mục là bạn có thể chọn ngôn ngữ khác dễ dàng.

Nếu bạn muốn tra cứu từ điển Việt-Anh, hãy click vào đây

Find out the most frequently used verbs in Thụy Điển.

Bạn muốn tìm cách chia một động từ tiếng Thụy Điển mà không nhớ cách viết? Không vấn đề gì! Hãy sử dụng chức năng tra cứu bằng chữ cái đầu tiên. Với danh sách các động từ bắt đầu với những chữ cái khác nhau mà bab.la đã tổng hợp, bạn có thể tham khảo và tìm từ cần tra cứu một cách dễ dàng.

If you've been to Sweden once, learned Swedish at school or at the university or you just have a basic interest in the Swedish language, the bab.la Swedish verb conjugation is a great tool for you. The bab.la verb conjugation helps you get to know Swedish better, learn new Swedish verb conjugation and also repeat the Swedish verb conjugation you already know. If you really want to know Swedish by heart, you have to practice. The bab.la Swedish verb conjugation is a great tool to practice the Swedish verb conjugation. You can look up Swedish verb conjugation when you are not sure about the different persons or cases and you can also use the bab.la Swedish verb conjugation search by letter to learn new Swedish verb conjugation. When you hear a Swedish verb and you don't know the Swedish verb conjugation it is also very helpful when you write it down and look it up it in the bab.la Swedish verb conjugation tool. If you are looking for a more fun way to practice the Swedish verb conjugation you can use the bab.la Swedish verb conjugation games and quizzes. With the bab.la Quizzes you can not only take quizzes to practice your knowledge about Swedish verb conjugation but you can also create your own Swedish verb conjugation quiz. Another fun way is to use the bab.la Swedish verb conjugation Games. With games like Memorize you can also practice your Swedish verb conjugation knowledge and also learn new Swedish verb conjugation. Enjoy the amazing world of bab.la Swedish verb conjugation!